vrijdag 24 januari 2014

Oorzaak en gevolg

Er is een tijd geweest dat ik alles wat gebeurde toeschreef aan mijn verleden en aan het lot. Dat lot is wel makkelijk: het zorgt ervoor dat je niet naar jezelf hoeft te kijken. Inmiddels weet ik dat het anders is. Dat geeft wel meer verantwoordelijkheid naar mezelf. Als ik van de trap val kan ik schelden op de trap, maar misschien had ik gewoon te veel haast en keek niet goed uit. 

Hoe werkt dat dan? Alles (ook mensen) bestaat uit energie. Deze energie vormt moleculen en die vormen samen weer grotere delen, met ruimte ertussen. Intussen is ontdekt dat de ruimte tussen de moleculen ook uit energie bestaat. Toen de radio net ontdekt werd, ontdekten we dat er geluidsgolven zijn, die van het ene punt naar het andere punt gaan. Nu zijn we zo ver dat we deze golven via een satelliet verbinding in een oogwenk van de ene kant van de aarde naar de andere kunnen zenden. Datzelfde geldt voor onze gedachten. Dat zijn ook golven. Zie je hoofd als een zender. We zenden uit en we ontvangen.

Als we het Universum als een ruimte overdekt met een plexiglazen koepel voorstellen, dan botsten onze gedachten deze tegen de koepel en komen weer bij ons terug. Dat waar wij op een bepaald moment open voor staan komt bij ons binnen. Als jouw zender op moeilijk staat, krijg je moeilijk terug. En niet alleen van jezelf, maar ook van alle anderen die dat uitzenden. Ergens is dat ook logisch: als jij boos bent straal je iets anders uit dan wanneer je blij bent. En hoe reageren anderen dan op jou? Wat is dus handig? Weten wat je uitzendt en weten wat je wilt! Focus hebben. Zorgen dat jouw gedachten versterkend zijn.

Neem de verantwoordelijkheid voor datgene wat je wilt bereiken. Dit wordt ook wel aangegeven met: zit je voorin de bus, heb je het stuur in handen? Of zit je achterin? In dat laatste geval moet je maar afwachten waar je terecht komt. Veel mensen zitten figuurlijk achterin de bus. En ze klagen naderhand wel, dat ze niet naar de juiste plek gebracht zijn. Wees je ervan bewust dat je een keuze hebt.

Voor mij is het een hele verantwoording dat ik mijn eigen leven creëer. Ik heb het er in ieder geval best moeilijk mee gehad. Zeker als ik weer iets meemaakte waar ik niet blij van werd. Maar als ik terugkijk, zie ik ook wat het me gebracht heeft. Soms heb ik er van kunnen leren, soms heb ik weer stappen genomen in de goede richting. En nog steeds vergeet ik regelmatig bewust te creëren, waardoor ik onbewust creëer. En dan krijg ik niet altijd wat ik wil. Het is dus handig als ik mijn focus houd op wat ik wèl wil.