zondag 26 augustus 2012

De 4 stappen van assertief gedrag


Bij de blog over 'prioriteiten stellen' kwam een stukje time management aan bod. Nu werkt time management goed, tot het moment waarop anderen invloed willen hebben op de manier waarop je jouw werkzaamheden organiseert. Of je werk willen laten doen wat niet tot jouw takenpakket hoort en waarvoor je eigenlijk geen tijd hebt. Dan gaat er nog iets anders spelen: jouw mate van assertiviteit.

In je leven kom je regelmatig in situaties terecht, waarin je keuzes moet maken. Dat kan over eenvoudige zaken gaan, zoals: 'Wat eet ik van­avond?' De keuzes worden ingewikkelder bij zaken als: 'Hoe stel ik mij op naar mijn collega's?'

Eigenlijk doe je graag wat je zelf wilt, maar je wilt ook anderen niet te kort doen. Zelfs een een­voudige situatie als op verjaardagsbezoek gaan, kan al problemen opleveren. Laat staan, als men je vraagt je auto uit te lenen, (ander) werk te accepteren of je beschikbaar te stellen voor zaken waar je liever niet in betrokken wilt zijn. Vaak ontstaat er dan een interne crisis, waarin je heen en weer geslingerd wordt tussen kiezen voor jezelf of de 'lieve vrede bewaren' door toe te geven aan de wens van de an­der.

De druk van buitenaf is dan hoog, of je maakt dit er zelf van, waardoor het moeilijk wordt om nee te zeggen. Gevoelens van schuld en angst spelen op. Als je naar dit soort gevoelens luistert, kom je juist in de problemen. Je laat je dan niet meer leiden door een gezonde nuchtere keuze, maar door de paniek iets verkeerd te doen. Met als gevolg dat je iets doet waar je eigenlijk niet achter staat.

Hoe kan je dat anders doen? En wat heb je daarvoor nodig? In ieder geval de bewustwording dat je het anders wilt en mag.

Van agressief of lief naar assertief.

Wat is assertief gedrag?
Assertief gedrag wordt door sommige mensen ten onrechte geassocieerd met 'flink doen' en 'een grote mond geven'. Ande­ren denken, dat het te maken heeft met 'aardig doen' en 'begrijpend zijn'. In het eerste geval kom je al snel in agres­sief gedrag terecht. In de tweede situatie heb je met sub-assertief gedrag te maken. Beide hebben niets met assertief gedrag te maken.

Wat is assertief gedrag dan wel? Het is gedrag waarmee je bevestigt wie je echt bent en wat je echt wilt en waardoor jij je positie naar jezelf en de omgeving verzekert.

Assertief gedrag bestaat uit vier opeenvolgende stappen:

1. Je laat de ander weten wat er in je omgaat. Daarbij spreek je jouw gevoelens uit. Doe dit op een rustige toon in de vorm van een 'Ik-boodschap'. Deze begint altijd met het woord 'Ik'. Voorbeeld: 'Ik voel me geïrriteerd'.

2. De volgende stap is dat je concreet het gedrag van de ander benoemt. Dit is nodig     om de ander duidelijk te maken wat je precies bedoelt. Voorbeeld: 'Ik voel me geïrriteerd, omdat jij je niet aan onze afspraak houdt'.

3. Benoem concreet de gevolgen die het gedrag voor je heeft. Bijvoorbeeld:
'Ik voel me geïrriteerd, omdat jij je niet aan onze afspraak houdt. Nu ben ik voor niets naar kantoor gekomen'.

4. Zeg hoe je wilt dat de ander zich gedraagt. Zoals: 'Ik voel me geïrriteerd, omdat jij je niet aan onze afspraak houdt. Nu ben ik voor niets naar kantoor gekomen. Ik wil dat je het mij tijdig laat weten als je verhinderd bent'.

Op deze manier houd je de verantwoordelijkheid van wat jij met de uitingen van de ander doet bij jezelf en beschuldig je de ander niet als de veroorzaker van jouw gevoelens. Daarbij houd je de situatie zuiver en kan de communicatie door­gaan.
En dit zal de samenwerking zeker ten goede komen.

Kijk ook eens hier voor onze 10 assertieve grondrechten of op mijn website voor de mogelijkheden om jezelf hierin te bekwamen.

Heb jij zelf voorbeelden van hoe jij assertief gedrag hebt laten zien? Deel het hieronder, zodat anderen hier weer van kunnen leren.

donderdag 9 augustus 2012

Op weg naar betere werkrelaties. Deel 2


Het gebeurt nog wel eens dat mensen klagen dat anderen niet zien hoe hard ze werken, wat ze allemaal voor elkaar hebben gekregen, hoe gecompliceerd één regel op een post-it kan zijn om uit te voeren etc.

Als ik nog even terugga naar het voorbeeld uit mijn blog van 25 mei (eigenwaarde en zelfvertrouwen), dan heb ik toen ik samenwerkte met de secretaresse die later werd ontslagen, te weinig aangegeven wat ik allemaal deed. En toen ik hierover het gesprek aanging werd ik dus niet serieus genoeg genomen.
Pas toen ik terug was en zelf het secretaressewerk ging doen, kwam de waardering. In mijn geval waren voornamelijk punt 2 en 3, zoals die hieronder beschreven worden, van toepassing.

Gewaardeerd worden heb je dus voor een deel zelf in de hand. Zeker als jij je werk goed doet zou het prettig zijn als dit zo af en toe ook wordt uitgesproken.

Hoe kun je nu zelf zorgen dat je waardering krijgt voor jouw inzet?

1. Waardeer jezelf.

In (werk)relaties heeft de waarde die je toekent aan jezelf effect op de ander. En als jij jezelf geen waarde toekent, doet een ander dat wel voor jou. Dat is dan vaak niet datgene wat we willen.

Als jij jezelf niet waardeert, hoe kan een ander dat dan wel doen?

Natuurlijk zijn er altijd mensen die meer in jou zien dan jijzelf, maar dat zijn degenen die jou al langer kennen. Als deze mensen tegen je zeggen dat je waardevol bent en jij gelooft het niet, of maar tot op zekere hoogte, zul je toch anders overkomen dan wanneer je weet wie je bent en wat je kunt. Het is dus belangrijk dat je over een gezonde dosis eigenwaarde en zelfwaardering beschikt. Twijfel je aan jezelf? Heb je overtuigingen die je in de weg staan? Er zijn voldoende cursussen voor persoonlijke ontwikkeling waar je kunt leren hoe je meer in je kracht komt te staan.

2. Onderhandel.

Als je weet wat je kunt, kun je ook beter onderhandelen over de werkzaamheden die je kunt doen. Schat jezelf dus zo objectief mogelijk in en verkoop jezelf niet onder de maat. Zeker vrouwen zijn vaak geneigd te denken dat ze in bepaalde dingen niet zo goed zijn. Dat is ook de reden waarom vrouwen vaak lagere functies hebben dan mannen. En als het om het tarief gaat zijn vrouwen ook eerder geneigd toe te geven aan bedrijven om hun tarief te verlagen. Dit geldt zowel voor freelancers die werken met een uurtarief als voor mensen die in loondienst werken. Niet voor niets liggen de lonen van vrouwen nog steeds lager dan die van mannen.

3. Laat blijken wat je kunt.

Denk ook niet: "mijn manager weet wel wat ik allemaal doe". Dat kan volledig langs hem of haar heengaan. Er is niets verkeerds mee om soms aan te geven wat je hebt gedaan en welk resultaat dit heeft opgeleverd. Natuurlijk hoeft dit niet bij alles wat je doet anders heb je de kans dat het juist een negatieve uitwerking heeft.

4. Toon interesse in de ander.

Ook werkrelaties zijn relaties. Door oprecht interesse te hebben in de ander, bouw je aan een relatie. Je leert elkaar beter kennen. Daardoor creëer je meer openheid, waardoor vertrouwen ontstaat.

Natuurlijk is het wel van belang dat je kunt waarmaken wat je belooft. Het heeft dus geen zin jezelf veel beter voor te doen dan je bent. Wees jezelf, zoals je werkelijk bent. Niets meer, en zeker niets minder.

Kijk eens op www.espracom.nl voor meer informatie over manieren om in je kracht te staan.
Er is nog plaats op de Secretaresse Boostdag.